Högkostnadsskydd – så fungerar det

Högkostnadsskyddet är ett ekonomiskt skydd som innebär att patienter inte ska behöva betala mer än 1 150 kronor per år för vårdavgifter. Skyddet är årsvis, så om du kommer över summan inom ett år får du därefter ett frikort. Frikortet kan användas över hela landet och ger då fria vårdbesök inom den öppna vården. Bestämmelserna kring högkostnadsskyddet varierar lite beroende på om det är läkemedel och mediciner, sjukvård eller tandvård. Vi ska förklara.

 

Mer än ett barn?

Om du har flera barn som är under 18 år räknas alla barnens vårdavgifter in i en och samma summa. Så om du har två barn som tillsammans besökt öppenvården för mer än 1 150 kronor får bägge alltså frikort. Men vad är det egentligen som ingår i högkostnadsskyddet? Jo, följande:

 • Patientavgifter för besök hos sjukvården
 • Kostnader för diverse inkontinensproblem
 • Kostnader för röntgen
 • Viss tandvård inkluderas också med förutsättning av att patienten betalat öppenvårdsavgiften

För att kunna ta del av högkostnadsskyddet måste du som patient alltid spara samtliga kvitton för dina vårdbesök. Du kan få ett häfte där du klistrar in kvitton från exempelvis vårdcentralen. Det går även att registrera online. Om du glömde att få ett kvitto eller liknande kan du begära det i efterhand för att kunna dokumentera dina vårdkostnader.

 

Vad ingår inte i högkostnadsskyddet?

Det finns även saker som inte ingår i högkostnadsskyddet även om du har frikort. Detta är bland annat:

 • Påminnelseavgifter
 • Slutenvårdskostnader
 • Uteblivna besök
 • Kostnader gällande intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar som inte ingår i de kampanjer som landstinget står för.
 • Journalkopiornas kostnader
 • Utgifter för hjälpmedel, exempelvis tabletter för starkare hår. Dock ingår avgifter för kontinensbesvär.

Men hur länge är frikortet giltigt då? Jo, ditt frikort gäller från och med det första besöket som stämplades in i ditt häfte, eller som finns bevisat på ditt kvitto och till och med dagen innan det datumet nästa år. Exempelvis från 15 augusti 2020 till 14 augusti 2021. Det kan ibland hända att man glömt att kontrollera hur stora vårdavgifter man haft under året. Om du skulle inse att du betalar mer än 1 150 kronor kan du få tillbaka pengarna i efterhand. Återbetalningen ges från de vårdinstanser som du betalat.

 

Högkostnadsskydd läkemedel & mediciner

Det finns, förutom ett högkostnadsskydd för öppenvård, även högkostnadsskydd för läkemedel och mediciner. Tänk på att högkostnadsskyddet för medicin och läkemedel endast gäller medicin som en läkare skrivit ut på recept. Alltså inte sådant du kan köpa receptfritt hos apoteket. Vad som innefattas av högkostnadsskydd för läkemedel och mediciner är bland annat:

 • De flesta receptbelagda mediciner, exempelvis medicin mot ångest.
 • Förbrukningsmaterial för stomi
 • Material för att kunna ge kroppen medicin på ett säkert sätt, exempelvis sprutor.
 • Utgifter av förbrukningsmaterial för att kunna utföra egenkontroller av mediciner.

Det här högkostnadsskyddet är utformat lite som en trappa med rabatter. Ju högre kostnader för mediciner och läkemedel, desto större rabatt. Högst betalar du ändå 2 350 kronor per år, sedan får du också frikort, precis som för öppenvården.

 

Högkostnadsskydd för sjukvård

För dig som är tvungen att vara på sjukhuset och bo där en period finns det också ett högkostnadsskydd. Det finns fortfarande avgifter, men som högst får du endast betala 100 kronor per dygn när du är på sjukhuset. Vid längre sjukhusvistelser kan det skilja sig lite. I vissa regioner har man satt in ännu fler begränsningar i hur mycket du ska behöva betala på sjukhuset, särskilt när det handlar om just längre vistelser. Apropå regioner är det viktigt att alltid kolla upp vad som gäller i just din region. Detta kan variera, både när det kommer till tandvård och sjukhusvistelser.

 

Högkostnadsskydd tandvård

Tandvården i Sverige är helt gratis till dess att man fyllt 23 år. Därefter är upplägget lite annorlunda än exempelvis högkostnadsskyddet för sjukvård. Det finns ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, som är en summa på antingen 300 kronor eller 600 kronor per år, beroende på hur gammal du är. Ett annat tandvårdsbidrag är STB. Det är till för dig som har en sjukdom som påverkar dina tänder och är ett bidrag för förebyggande tandvård. Bidraget här ligger på 600 kronor per sex månader.

Slutligen så finns det även ett högkostnadsskydd för tandvård. Detta högkostnadsskydd träder i kraft först när referenspriserna för tandvården blir mer än 3 000 kronor på 12 månader. Har du väl kommit upp i summan får du sedan avdrag för andra åtgärder därefter.

För den som vill ha bra skydd, finns det även vissa abonnemang inom tandvården som kan liknas vid en försäkring. Du betalar då en summa månadsvis, även när du inte besöker tandläkaren. Behöver du sedan en behandling, exempelvis laga ett hål, är detta redan betalt genom de pengar du betalar varje månad. Du kan även få en slags försäkring som kostar olika mycket beroende på vilket skick dina tänder är i. Då betalar du årsvis och blir kallad en gång var 18:e månad. Som patient kan du dock komma in oftare än så, exempelvis om du har ont i någon tand eller behöver laga eller undersöka något. Fråga din tandläkare hur det fungerar i din region och vad kostnaden blir för dig eftersom det baseras på tändernas skick.

 

Fler avdrag inom tandvård

Det finns ytterligare möjligheter till en lägre tandvårdskostnad. Bland annat om du har en sjukdom där det krävs att du får mer tandvård. Om du exempelvis ska utföra en operation av hjärtat måste munhålan vara helt fri från infektioner. Då behöver du besöka tandläkaren innan operationen för att behandla det innan. Även för personer som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att sköta tandhygienen optimalt kan högkostnadsskydd ingå för tandvård. Då gäller samma regler som för högkostnadsskydd för sjukvård. Det vill säga, när du har betalat 1 150 kronor på ett år får du därefter frikort.

Skulle du råka skada tänderna på arbetsplatsen kan den kostnaden täckas av ersättning från Försäkringskassan, om skadan räknas till arbetsskada.

 

Högkostnadsskyddet kan variera i olika regioner

Notera att reglerna för hur högkostnadsskyddet kan användas varierar en del beroende på olika regioner samt om du är svensk medborgare eller asylsökande. Dock gäller detta inte för barn. Alla barn under 18 år ska alltid bli erbjudna hälsovård och sjukvård på precis lika villkor som andra barn i Sverige.