Är det dyrt med medicin och vård i Sverige?

Det svenska systemet för hälso- och sjukvård är ett av de bästa i hela världen. Generellt behöver vi aldrig betala mer än 1 800 kronor per år för medicin och 1 150 kronor för besök  inom öppenvården, men det finns ändå många sjuka som måste söka samlingslån för att klara sina kostnader.

Högkostnadsskydden

Högkostnadsskydden för vård och medicin innebär att du betalar sammanlagt högst 1 150 respektive 1 800 kronor under en period på tolv månader. Om vi slår ut det på ett år blir det knappt 250 kronor per månad. Och då ingår allt. Eller?

Nej, inte riktigt. Vissa saker får du ändå bekosta själv. Inte alla mediciner ingår i högkostnadsskyddet. Inte heller intyg, hälsoundersökningar, vaccinationer och journalkopior. Om du blir inlagd på sjukhus måste du betala per dag du är inlagd. Visserligen bara 100 kronor per dag, men sedan kanske du behöver ett intyg till jobbet. För det får du betala 1 500 kronor per timme. Om du besöker din vårdcentral och begär ett intyg måste du betala både för besöket och för intyget. 

I många landsting får man även själv betala för de hjälpmedel man behöver på grund av sin skada eller sjukdom. Det kan röra sig om ortoser, korsetter, kompressionsplagg, särskilda redskap och förbrukningsvaror.

Inkomst när man är sjuk

De flesta tvingas söka sjukpenning en längre period någon gång i livet. Då får man 80% av sin lön, upp till knappt 30 000 kronor per månad. Det kan vara tufft ekonomiskt, och om man har tagit smålån för att klara oförutsedda utgifter kan det vara smart att ta ett samlingslån för att pressa kostnaderna. Men de allra flesta kommer tillbaka till sina arbeten och man behöver oftast inte fortsätta betala för vård och behandlingar under resten av livet. 

Någon som är förtidspensionerad på grund av sjukdom och inte alls kan arbeta har vanligtvis en väldigt låg inkomst. De har varit sjuka i många år innan de fick sjukersättning, vilken är baserad på inkomsten de senaste åren.

Det betyder att många sjuka och handikappade får leva på en sjukersättning som ligger på strax under 10 000 kronor före skatt i resten av sina liv. Inte bara ska det räcka till hyra, mat och utgifter som alla har, men även till vård och medicin – både inom högkostnadsskyddet och det som inte ingår i det. Det är därför inte svårt att räkna ut att det kan vara nästan omöjligt att klara ekonomin i vissa perioder eller att köpa de läkemedel man behöver.

Kostnader slår hårdare

Trots att de som lever med sjukersättning ofta har svåra problem med att klara sig ekonomiskt innebär det inte att det är dyrt att vara sjuk i Sverige. I många andra länder får man betala en mycket större andel av sin vård och sina mediciner själv. I vissa fall faktiskt allt. Att exempelvis bli inlagd på sjukhus i USA kostar omkring 2 000 dollar per natt, och då ingår inte ens läkemedel eller behandling.

Det är i själva verket oerhört billigt med mediciner och vård i Sverige. Många slags besök i öppenvården är faktiskt helt gratis. Ändå har de som är mest utsatta och hårdast drabbade av sjukdom inte alltid råd att uppsöka den vård eller köpa de läkemedel de faktiskt behöver. Kostnaderna slår helt enkelt mycket hårdare mot de som redan har det svårt.